Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom moet ik me hier druk om maken?

Duurzame inzetbaarheid is een term die vaak wordt geassocieerd met oudere en uittredende werknemers. Als organisatie zou je duurzame inzetbaarheid kunnen gebruiken voor al je medewerkers!

Duurzame inzetbaar beleid is HR-beleid dat rekening houdt met de werknemer om deze gezond, inzetbaar en productief te houden. Op dit moment, maar ook gedurende zijn of haar gehele carrière.

Dat een werknemer verschillende dingen nodig heeft binnen verschillende fases van een carrière is ook iets wat ik tijdens mijn onderzoek ondervond. Terwijl het toch heel logisch klinkt dat een startende werknemer van 22 andere prioriteiten heeft dan een uittredende werknemer van 61 is het toch vaak realiteit dat organisaties gelijk beleid uitvoeren voor alle werknemers.

Door medewerkers in verschillende fases van hun carrière specifieke kansen, mogelijkheden en managementstijlen aan te bieden speel je in op hun behoeftes op dat moment. Door in deze behoeftes tegemoet te komen creëer je een gezonder, betrokken en duurzaam werkleven. Mijn onderzoek wijst uit dat een startende werknemer behoefte heeft aan een team dat veiligheid biedt, een supervisor/manager die aanwezig en benaderbaar is en de mogelijkheid tot zelf ontwikkeling. Terwijl een medewerker in de laatste tien jaar van zijn/haar carrière meer focust op het mentoren en begeleiden van collega’s.

Binnen organisaties kan het natuurlijk een hele kluif zijn om alle werknemers een individueel beleid aan te bieden. Het opdelen van de werknemers in 4 categorieën (starter, 3 tot 15 jaar ervaring, 16 tot 25 jaar ervaring, laatste 10 jaar van carrière, als voorbeeld) wordt het toch makkelijker om een specifieke doelgroep te bereiken. We doen dit al met klanten dus waarom niet met onze eigen medewerkers?

Voor meer informatie, neem contact met mij op!

Ik adviseer bedrijven op het gebied van medewerker betrokkenheid, duurzame inzetbaarheid, verzuim en burn-out. Ik help organisaties hun mensen te stimuleren naar een plezieriger werkleven dat waarde toevoegt voor de medewerker en de organisatie.